Nic tak nie sprzyja mądrej i rzeczowej dyskusji, jak atmosfera pieniądza.
/ Mario Puzo "Ojciec Chrzestny" /

Uprawnienia

 

- Certyfikat Ministra Finansów nr 12588/99

 

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym PZU