Poglądy rządu na gospodarkę można posumować krótko:
jeśli to żyje opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia.
/ Ronald Regan /

Licence

 

- Minister of Finance Certificate No 12588/99

 

- Liability insurance for bookkeeping in the insurance company PZU