Poglądy rządu na gospodarkę można posumować krótko:
jeśli to żyje opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia.
/ Ronald Regan /

Tax Offices

GDAŃSK

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

Gdańsk 80-822
ul. Rzeźnicka 54/56

Telefon 0-58 321-23-00
Faks 0-58 321-23-01

strona: www.pusgdansk.pl
email: us2205@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  20 1010 1140 0149 4822 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  67 1010 1140 0149 4822 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  17 1010 1140 0149 4822 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  11 1010 1140 0149 4822 2700 0000

 

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

Gdańsk 80-391
ul. Kołobrzeska 43

Telefon 0-58 690-92-00
Faks 0-58 690-91-01

strona: www.us2.gdansk.pl
email: us2206@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  83 1010 1140 0066 6622 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  33 1010 1140 0066 6622 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  80 1010 1140 0066 6622 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  74 1010 1140 0066 6622 2700 0000

 

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

Gdańsk 80-560
ul. Żaglowa 2

Telefon 0-58 346-43-46
Faks 0-58 346-41-23

strona: brak
email: us2207@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  81 1010 1140 0165 3522 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  31 1010 1140 0165 3522 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  78 1010 1140 0165 3522 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  72 1010 1140 0165 3522 2700 0000

 

Pomorski Urząd Skarbowy

Siedziba Gdańsk 80-749
Ul. Żytnia 4/6

Telefon 0-58 690-59-38
Faks 0-58 690-59-57

strona: www.us.gdansk.pl
email: us2271@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  36 1010 1140 0199 9822 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  83 1010 1140 0199 9822 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  33 1010 1140 0199 9822 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  27 1010 1140 0199 9822 2700 0000


SOPOT

Urząd Skarbowy w Sopocie

Sopot 81-855
ul. 23 Marca 9/11

Telefon 0-58 555-46-00
Faks 0-58 551-25-32

strona: brak
email: us2217@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  90 1010 1140 0143 6822 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  40 1010 1140 0143 6822 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  87 1010 1140 0143 6822 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  81 1010 1140 0143 6822 2700 0000

 

GDYNIA

 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

Gdynia 81-353
ul. Władysława IV 2/4

Telefon 0-58 690-22-00
Faks 0-58 690-23-00

strona: brak
email: us2208@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  98 1010 1140 0143 7122 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  48 1010 1140 0143 7122 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  95 1010 1140 0143 7122 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  89 1010 1140 0143 7122 2700 0000

 

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

Gdynia 81-061
ul. Hutnicza 25

Telefon 0-58 663-48-00
Faks 0-58 623-10-29

strona: brak
email: us2209@pm.mofnet.gov.pl

Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
  51 1010 1140 0165 4822 2100 0000

 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
  98 1010 1140 0165 4822 2200 0000

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  48 1010 1140 0165 4822 2300 0000

 • Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
  42 1010 1140 0165 4822 2700 0000